Nguyễn Thúy Lai

Nhân viên tư vấn phục nhiệt tình không ngại chạy xa để mang mẫu vải cho khách hàng xem tận tay. Nói chúng, hàng chất lượng về mẫu mã, cách may, in ấn đẹp. Chắc chắn sẽ đặt hàng tiếp và giới thiệu những người khác.